Det finns en liten hamnpir i Olofsbo och en större pir i fiskeläget
Glommen som ligger 2 km bort.
På båda platserna kan man stå och kasta från stenarna.
I hamnen i Olofsbo är det populärt att fiska krabbor bland stenarna.

Båtplats

Om du vill ta med din båt på semestern så hjälper vi er att ordna
en tillfällig båtplats i hamnen. För en avgift får man då tillgång
till iläggningsramp och båtplats.
Utloppet till havet brukar vara ca 0,8-1 meter djup.

Tvättmöjligheter

Är vi hemma så finns det givetvis möjlighet att få tvätta.